Mine artikler

24.11.2016 17:44
”DARK ROOM”-saken.               Grace Adelaide Andersson - Traumeterapeut Krigstypene slår mot oss, som seg hør og bør i en så grotesk og urovekkende sak som ”Dark Room” er.”En til tre prosent av menn kjenner en seksuell...
24.10.2015 16:10
    Med vold i nære relasjoner mener jeg fysisk-, psykisk-, seksuell-, økonomisk- eller latent vold. (Kort oversikt over de forskjellige voldskategoriene lengre ned i artikkelen). Har du opplevd barndomstraumer som å ikke bli sett og hørt som den du er? Ble du ikke møtt og tatt alvorlig...
07.06.2014 11:41
En av ti kvinner har blitt voldtatt Skrevet av Konstellatør/Traumeterapeut Grace Adelaide Andersson Publisert i Konstellatøren 2014 (medlemsbladet for Norsk Konstellatørforening) Bearbeidet 08.12.2014.     Krigstypen i artikkelen som ble publisert på www.nrk.no slår...
25.01.2014 11:23
 Hva skjer med psyken når traumatiske hendelser oppstår Skrevet av Grace Adelaide Andersson, Konstellatør/Traumeterapeut     Dr. Franz Ruppert (Ruppert 2010) har utviklet en modell som viser hva som skjer i psyken når traumatiske hendelser oppstår. Han viser til at psyken...
25.01.2014 11:17
Hva gjør vold i nære relasjoner med offeret? Skrevet av Grace Adelaide Andersson, Konstellatør innen Individuelt -og Flergenerasjonelt Traumearbeid     All vold begynner med smerte! Mange diagnoser som blir stilt etter at en har vært utsatt for vold i nære relasjoner, enten det er...
25.01.2014 11:14
 Offer og overgriperdynamikker Skrevet av Grace Adelaide Andersson, Konstellatør innen Individuelt -og Flergenerasjonelt Traumearbeid     ”Resultatet av et symbiosetraume er symbiotisk innvikling. Med symbiotisk innvikling mener jeg former for relasjoner der partnere ikke...
25.01.2014 11:12
 Hva gjør at enkelte blir overgripere, og ofre? Skrevet av Grace Adelaide Andersson, Konstellatør innen Individuelt -og Flergenerasjonelt Traumearbeid     (Fysisk)Overgriper  i Vold i nære relasjoner (oftest menn) er ofte produkt av tilknytnings- og/eller...
25.01.2014 11:11
 Brutt og ødelagt tilknytning Skrevet av Grace Adelaide Andersson, Konstellatør/Traumeterapeut innen Individuelt -og Flergenerasjonelt Traumearbeid     Dersom mor har vært utsatt for en traumatisk hendelse, være seg abort, vold, eller kanskje har hatt en mor som har...
25.01.2014 11:07
Hva er vold i nære relasjoner? Skrevet av Grace Adelaide Andersson, Registrert Konstellatør/Traumeterapeut innen Individuelt -og Flergenerasjonelt Traumearbeid ”Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom denne handlingen skader, smerter eller krenker og får den personen til å...

 

IoPT Oslo

IdentitetsOrientert PsykotraumeTerapi

Konstellasjoner

(Prof. Dr. Franz Ruppert)

 

IoPT Oslo

IdentitetsOrientert PsykotraumeTerapi

Konstellasjoner

(Prof. Dr. Franz Ruppert)