Selvutviklingskurs for alle

Gruppens intensjon og formål er selvutvikling med bevisstgjøring for egen livssituasjon og person, spesielt utviklet  for mennesker med utfordringer etter å ha vært utsatt for alle typer relasjonsvold, barndomstraumer og andre krenkelser.

Gruppen består av de samme personene i hele løpet, som er alt fra 1,5 til 12 måneder. Hver samling vil være i 5 timer..

Kursinnhold er blant annet:

 • Meditasjon og øvelser i tilstedeværelse.
 • Enkel tegne- og skriveterapi for bevisstgjøring.
 • Enkel innføring i traume- og tilknytningsteorier.
 • Korte foredrag om vold i nære relasjoner, offer- og overgriperdynamikker-, holdninger- og handlinger.
 • Enkel innføring i flergenerasjonelle konsekvenser når hendelsene er ubearbeidet.
 • Hvordan traumefølelser-, handlinger og holdninger nedarves i generasjoner.
 • Praktiske øvelser i tilstedeværelse.
 • Hvem er du i relasjon til deg selv, og andre (familemedlemmer, kollegaer, venner).
 • Kreative metoder for å bli bevisst tankemønstre.
 • Kreative metoder for veien videre vedrørende arbeidsliv og fritid.
 • Identitetskonstellasjoner/resonansprosesser for bearbeidelse og bedre innsikt i egne og andres livserfaringer.

Jeg jobber blant annet etter Prof. Franz Rupperts Flergenerasjonelle IoPT - Identitetsorientert Psykotraume terapi. I disse kursene har jeg også med meg verktøy og metoder fra flere kreative retninger, som alle gir god innsikt for deltakerne.

Er du blitt voldtatt eller har du blitt utsatt for andre seksuelle overgrep? 

Neste kurs starter mandag 13. mars kl 1030 og går over 12 mandager, frem til og med 19. juni 2017. Påmelding eller sms til mobil: +47 930 07 405.

Kurset er delvis privatsponset og du betaler derfor kun kr 4 800,-. 

(Veilendende pris for privatpersoner er kr 15 600,-).