Kort fortalt om IOPT

    Identitetsorientert Psykotraumeteori- og terapi IoPT, er en effektiv metode for å se på og bearbeide grunner for relasjonsproblemer samt fysiske, psykiske og emosjonelle symptomer.

    Faget er bygget på identitetsutvikling, flergenerasjonell psykotraumatologi og traume- og tilknytningsteorier, og hjelper oss til å få fortrengte følelser opp i bevisstheten, så vi kan bearbeide dem. 

Når en er med i en gruppe og står som representant, får en unik innsikt og kunnskap om eget og andres liv.

IoPT, resonansprosesser, flergenerasjonelt traumearbeid og samtaler i grupper og individuell setting.

    I en-til-en setting, bruker jeg meg selv, figurer og/eller markører i terapirommet, som gjør at klienten letter kan se, kjenne igjen og bearbeide tema han bringer inn.

    Når vi jobber i grupper, bruker klienten representanter til å representere sin intensjon og andre element vi velger å ta inn for å belyse hennes tema for å nå målet hun har satt seg for resonansprosessen.

    Jeg tilbyr: en til en setting, Integreringssamtaler etter prosesser, prosesser i grupper, samtaleterapi, selvutvikling, individuelt- og flergenerasjonelt traumearbeid, organisasjonskonstellasjoner og L.I.P (Livets Integrasjons Prosess). Jeg har med meg tilknytnings - og traumeteorier i fokus uansett hvordan jeg jobber.

Din intensjon = dine mål, eller delmål.

Ta kontakt for mer informasjon her

Nye måter å se livet på

Når en setter opp en resonansprosess, være seg i gruppe eller i individual terapi, ser en situasjoner en har vært utsatt for på en ny måte. En ser dynamikker en har inni seg, i mellommenneskelige relasjoner, og hendelser en har vært utsatt for. Når dette blir belyst  kan bearbeide hva en går og bærer på, integrere det og bli et helere menneske.

 

 

 

IoPT Oslo

IdentitetsOrientert PsykotraumeTerapi

Konstellasjoner

(Prof. Dr. Franz Ruppert)