Identitetsorientert Psykotraumeteori- og terapi - IoPT

11.03.2016 14:00
Resonansprosess - Dyp psykoterapeutisk selvutviklingsmetode  Identitetsorientert Psykotraumeteori- og terapi - IoPT            Resonansprosess (utspring fra Intensjonskonstellasjoer) er en praktisk metode for dyp  selvutvikling der vi utforsker...
25.06.2015 00:00
    Resonansprosess (Identitetsorientert psykotraumeteori- og terapi IoPT) er en dyp psykoterapeutisk metode for å oppnå indre endringsprosesser der målet er å bli styrket, elske seg selv og bli selvstyrt/autonom.     Intensjonen din kan være å styrke egen...
14.05.2015 22:28
    Identitetsorientert Psykotraumeterapi (IoPT) er en flergenerasjonell psykoterapeutisk (og salutogen?) tilnærmingsmetode som fokuserer på klientens livskvalitet og ressurser, og som ser på klientens historie for å finne årsaken til dagens...
03.02.2015 08:32
Metoden IoPT er komplementært til psykisk og fysisk helse.     Metoden er effektiv for å finne bakenforliggende grunnen for fysiske, psykiske og emosjonelle symptomer, og mange klienter kommer sammen med sin behandler for å få en dypere innsikt i hvor fysiske og psykiske...
08.12.2014 09:00
 Resonansprosess i gruppe:     Du som skal ha prosess, kalles for klient eller kunde. De som sitter rundt er deltakere/representanter/observatører.     Alle som er tilstede er med i prosessen og bli berørt på en eller annen måte, og ofte har flere av...

 

IoPT Oslo

IdentitetsOrientert PsykotraumeTerapi

Konstellasjoner

(Prof. Dr. Franz Ruppert)

IoPT Oslo

IdentitetsOrientert PsykotraumeTerapi

Konstellasjoner

(Prof. Dr. Franz Ruppert)