Andres artikler

13.04.2016 09:54
"Eksperimentet er banebrytende fordi det gir en beskrivelse av hvordan erfaringer med smerte, sterkt ubehag og fare faktisk kan arves og påvirke kommende generasjoners atferd. For mus som er så avhengig av lukt for å finne mat og oppdage farer, er dette antagelig veldig gunstig. Neste generasjon...
18.11.2015 12:12
    Sitat fra artikkelen: "Funnene kan gi svar på hvordan kreft og autoimmune sykdommer innvirker på kvinner. Men funnene innebærer også noe annet - noe som kan være rart å tenke på: Du har trolig celler i kroppen din som strammer fra eldre søsken. Kanskje har du også celler fra...
12.11.2015 08:40
Reportasjen viser hvordan traumer kan arves. Disse overtatte, generasjonsoverførte traumene er ofte hovedgrunnen for at folk kommer og vil gjøre konstellasjoner. Da blir det tydeligere hva som er egenopplevd, og hva som er arvet. Det blir lettfattelig og kan bearbeides på en trygg og god...
06.11.2015 07:34
Barndomstraumer påvirker psykisk helse mer enn krigstraumer     17.08.2015 Voksne flyktninger som går til behandling innen psykisk helsevern i Norge, er sterkere preget av traumatiske barndomserfaringer, enn av krigs- og...
08.05.2015 09:01
www.nrk.no/trondelag/krigstraumer-kan-ga-i-arv-1.12306905   Krigstraumer kan gå i arv Krigserfaringer og traumer etter opphold i konsentrasjonsleire kan kanskje overføres genetisk. Noen kan være bærere av tidligere generasjoners krigserfaringer gitt som biologisk arv, viser ny...
22.03.2015 10:12
 Rupert Sheldrake Interview https://www.thebestschools.org/features/rupert-sheldrake-interview/ Rupert Sheldrake, a Cambridge-trained biochemist and plant physiologist, is a prominent public intellectual critical of the authoritarianism and closed-mindedness that he finds increasingly...
11.03.2015 11:40
    Det er dette vi jobber med når vi gjør Intensjonskonstellasjoner. Hva vi opplever selv kan vi ofte gjøre noe med. Når erfaringer er nedarvet fra tidligere generasjoner er det kun, så vidt jeg vet, intensjonskonstellasjoner som kommer dypt nok til at vi får bearbeidet...
22.08.2014 16:45
https://www.vg.no/forbruker/helse/forsker-gener-bestemmer-hvordan-du-takler-stress/a/23279363/ Hvorfor reagerer folk så forskjellig på stress? Foto: COLOURBOX LASSE BIØRNSTAD/FORSKNING.NO  Antall kommentarer på artikkelen1(VG) 22.08.2014...
19.06.2014 08:47
Det er ingen tvil om at vi bærer med oss minner fra tidligere generasjoner. Det kommer stadig ny forskning på det, og vi ser det i konstellasjoner. Bærer vi også med oss minner fra tidligere...
14.06.2014 15:04
Traumer overføres via sperm og har innvirkning på senere generasjoners psykiske helse Den beste måten jeg har sett for å bearbeide og å løse opp i dette er intensjonskonstellasjoner og flergenerasjonelt traumearbeid   How the trauma of life is passed down in SPERM, affecting the mental health...
1 | 2 >>

 

 // Aartikler som gir en dypere forståelse av faget Flergenerasjonelt Psykotraumatologi 

og som er relavante for Intensjonskonstellasjoner //