Mine artikler

24.11.2016 17:44
”DARK ROOM”-saken.               Grace Adelaide Andersson - Traumeterapeut Krigstypene slår mot oss, som seg hør og bør i en så grotesk og urovekkende sak som ”Dark Room” er.”En til tre prosent av menn kjenner en seksuell...
24.10.2015 16:10
    Med vold i nære relasjoner mener jeg fysisk-, psykisk-, seksuell-, økonomisk- eller latent vold. (Kort oversikt over de forskjellige voldskategoriene lengre ned i artikkelen). Har du opplevd barndomstraumer som å ikke bli sett og hørt som den du er? Ble du ikke møtt og tatt alvorlig...
07.06.2014 11:41
En av ti kvinner har blitt voldtatt Skrevet av Konstellatør/Traumeterapeut Grace Adelaide Andersson Publisert i Konstellatøren 2014 (medlemsbladet for Norsk Konstellatørforening) Bearbeidet 08.12.2014.     Krigstypen i artikkelen som ble publisert på www.nrk.no slår...
25.01.2014 11:23
 Hva skjer med psyken når traumatiske hendelser oppstår Skrevet av Grace Adelaide Andersson, Konstellatør/Traumeterapeut     Dr. Franz Ruppert (Ruppert 2010) har utviklet en modell som viser hva som skjer i psyken når traumatiske hendelser oppstår. Han viser til at psyken...
25.01.2014 11:17
Hva gjør vold i nære relasjoner med offeret? Skrevet av Grace Adelaide Andersson, Konstellatør innen Individuelt -og Flergenerasjonelt Traumearbeid     All vold begynner med smerte! Mange diagnoser som blir stilt etter at en har vært utsatt for vold i nære relasjoner, enten det er...
25.01.2014 11:14
 Offer og overgriperdynamikker Skrevet av Grace Adelaide Andersson, Konstellatør innen Individuelt -og Flergenerasjonelt Traumearbeid     ”Resultatet av et symbiosetraume er symbiotisk innvikling. Med symbiotisk innvikling mener jeg former for relasjoner der partnere ikke...
25.01.2014 11:12
 Hva gjør at enkelte blir overgripere, og ofre? Skrevet av Grace Adelaide Andersson, Konstellatør innen Individuelt -og Flergenerasjonelt Traumearbeid     (Fysisk)Overgriper  i Vold i nære relasjoner (oftest menn) er ofte produkt av tilknytnings- og/eller...
25.01.2014 11:11
 Brutt og ødelagt tilknytning Skrevet av Grace Adelaide Andersson, Konstellatør/Traumeterapeut innen Individuelt -og Flergenerasjonelt Traumearbeid     Dersom mor har vært utsatt for en traumatisk hendelse, være seg abort, vold, eller kanskje har hatt en mor som har...
25.01.2014 11:07
Hva er vold i nære relasjoner? Skrevet av Grace Adelaide Andersson, Registrert Konstellatør/Traumeterapeut innen Individuelt -og Flergenerasjonelt Traumearbeid ”Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom denne handlingen skader, smerter eller krenker og får den personen til å...

 

 // Mine artikler //