EFT

02.09.2019 13:26
HVA ER EFT (EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUES)? EFT er en behandlingsteknikk hvor du banker lett på noen beroligende punkter på kroppen samtidig som du retter oppmerksomheten mot det som er problemet, enten det er en fysisk plage eller vonde følelser.   Alt er energi – vår mentale og fysiske helse...