Kort fortalt om IOPT

    Identitetsorientert Psykotraumeteori- og terapi IoPT, er en effektiv metode for å se på og bearbeide grunner for relasjonsproblemer samt fysiske, psykiske og emosjonelle symptomer.

    Faget er bygget på identitetsutvikling, flergenerasjonell psykotraumatologi og traume- og tilknytningsteorier, og hjelper oss til å få fortrengte følelser opp i bevisstheten, så vi kan bearbeide dem. 

Når en er med i en gruppe og står som representant, får en unik innsikt og kunnskap om eget og andres liv.

IoPT, resonansprosesser, flergenerasjonelt traumearbeid og samtaler i grupper og individuell setting.

    I en-til-en setting, bruker jeg meg selv, figurer og/eller markører i terapirommet, som gjør at klienten letter kan se, kjenne igjen og bearbeide tema han bringer inn.

    Når vi jobber i grupper, bruker klienten representanter til å representere sin intensjon og andre element vi velger å ta inn for å belyse hennes tema for å nå målet hun har satt seg for resonansprosessen.

    Jeg tilbyr: en til en setting, Integreringssamtaler etter prosesser, prosesser i grupper, samtaleterapi, selvutvikling, individuelt- og flergenerasjonelt traumearbeid, organisasjonskonstellasjoner og L.I.P (Livets Integrasjons Prosess). Jeg har med meg tilknytnings - og traumeteorier i fokus uansett hvordan jeg jobber.

Din intensjon = dine mål, eller delmål.

Ta kontakt for mer informasjon her

Nye måter å se livet på

Når en setter opp en resonansprosess, være seg i gruppe eller i individual terapi, ser en situasjoner en har vært utsatt for på en ny måte. En ser dynamikker en har inni seg, i mellommenneskelige relasjoner, og hendelser en har vært utsatt for. Når dette blir belyst  kan bearbeide hva en går og bærer på, integrere det og bli et helere menneske.