Foredrag

Kvelder med gratis informasjon/foredrag og demonstrasjon av Resonansprosesser (IoPT)

Nye datoer kommer - ta gjerne kontakt dersom du vil vite mer!

Foredraget varer ca 1,5 timer, og så har vi god tid til refleksjon og spørsmål. Ønsker du å være med å se hvordan vi jobber med Resonansprosesser (IoPT) er du velkommen til å være med til kl 2100.

 
Hva er Relasjonsvold
Du kan laste ned eksempel på foredrag her
 
  • Hva er relasjonsvold- og krenkelser
  • Konsekvenser av Vold- og krenkelseserfaring (Barndomstraumer)
  • Splittet/fragmentert personlighet som nødutgang
  • Offer blir overgriper - overgriper blir offer
  • Offer- og overgriper handlinger, -holdninger og -dynamikker
  • Veien ut!
De som vil være med på øvelser eller prosessarbeid etter foredraget er velkommen til det
 
Ta kontakt for tema og pris dersom du ønsker at jeg kommer til din organisasjon 

 

// Foredrag //