The Work

Hva er The Work?

    Byron Katies The Work er en metode for å identifisere og stille spørsmål ved tankene som hindrer oss i vår livsutfoldelse. Det er en metode for å få ro til å holde fokus på oss selv istedet for å rote oss bort i hva andre gjør, synes, tror eller mener.

Vi ser når vi gjør The Work at alt vi tror har med andre mennesker å gjøre - faktisk handler om oss selv.

    The Work passer for deg som er ung eller gammel, frisk eller syk, skolert eller uskolert, spirituell eller vitenskapelig - enhver med et åpent sinn, og som er klar for endring i livet kan ta The Work.

    Du kan gjerne laste ned skjema her og gjøre det selv, eller du kan ta kontakt med meg, så gjør vi det sammen og kommer enda dypere - og får en god samtale rundt prinisppene og filosofien bak The Work.

    Dersom vi har en tilbakevendende tanke eller overbevisning kan det skape stress i oss, som hindrer oss i vår livsutfoldelse. Det kan være at vi tror tankene, som jo kun er tanker, og som ikke har rot i virkeligheten her og nå. Du blir fri.

The Work - Døm din neste arbeidsskjema kan du laste ned her her

En overbevisning om gangen skjema kan du laste ned her

Før du gjør det work er det lurt å sette seg inn i prinsippene, og de kan du lese her: www.thework.com

 

Vi setter opp 2 klokketimer for å gjøre The Work