ETTÅRIG TRAUMEUTDANNING

Grunnutdanning i Identitetsorientert Psykotraumeteori- og terapi for deg som ønsker å videreutvikle deg som terapeut eller om du bare ønsker dyp selvutvikling for egen del.

Jobber du, individuelt eller i grupper, med mennesker som har opplevd integritetsoverskridende hendelser, eller som rett og slett ikke skjønner hvorfor de har de livsutfordringene de har?

Ønsker du å gi dine brukere, klienter og pasienter dypere innsikt og større forståelse for egne utfordringer enn du får til i dag?

Hender det at du møter deg selv i døren og at dine klienter trigger deg uten at du helt forstår hvorfor?

Stadig mer forskning går ut på å finne hvordan genene våre jobber bakover – hva vi tar med oss fra tidligere generasjoner av uforløste vonde hendelser og traumer. Og hvordan dette legger seg over vår egentlige identitet – vårt JEG.

Les mer her: Diverse forskning

Denne metoden tar dette et steg videre og viser oss hva som kan ha skjedd, hvilke konsekvenser det uforløste har for oss, og lar oss bearbeide det på en lettfattelig og håndterbar måte. Kropp og psyke husker, og dersom det som viser seg i prosessen resonerer med deg, er prosessen i gang.

Å jobbe med seg selv er en forutsetning for å jobbe med andre (Kari Killén, Sveket 1 2015). Og jo mer du kan romme av deg selv, jo større forståelse du har av dine egne reaksjonsmønstre og strategier, jo bedre og lettere kan du romme dine brukere, klienter og pasienter. Du får bedre relasjon til deg selv, og dermed bedre relasjoner til de rundt deg.

Utdanningen er primært for deg som er terapeut, jobber med mennesker i grupper, eller ønsker å jobbe med mennesker i grupper, men også for deg som vil lære mer om deg selv via å jobbe sammen med andre mennesker i utvikling, og som vurderer en utdanning innen terapi og selvutvikling.

Metoden vi bruker i denne terapiformen er prosessorientert der vi går i resonans med delpersonligheter (vi har dem alle sammen) for å komme bakenfor og bearbeide årsaken for fysiske og emosjonelle utfordringer i hverdagen. Vi er ikke på jakt etter diagnoser, men bearbeider symptomene bak diagnosene, så vi igjen kan frigi energi og bruke hele vårt potensiale på det vi ønsker i livet.

Les mer her: Metode - IoPT

Fag og teori bygger på identitetsutvikling, traume- og tilknytningsteorier samt Flergenerasjonell psykoptraumatologi – læren om traumer over generasjoner. (Dr. Franz Ruppert).

I løpet av grunnutdanningen vil vi jobbe med, og belyse egenopplevde og generasjonsoverførte traumer, og subjektive konsekvenser av disse.

Vi vil undervise om bevisst og ubevisst psykisk- og fysisk vold i nære relasjoner og hvilke konsekvenser det har for mennesker som opplever det, og ikke minst hvordan komme ut av den vonde sirkelen det ofte er å være voldsutsatt.

Du vil lære om, og få dyp innsikt i offer- og overgriper handlinger, holdninger og dynamikker.

Les mer her: Voldsutsatt?

Grunnutdanningen vil i hovedtrekk innebærer at du som deltaker jobber med deg selv og dine utfordringer, samtidig som du deltar i de andre deltakernes prosesser som representant for å belyse deres indre dynamikker/del-personligheter.

Du får dyp innsikt i individets psyke, og vil på denne måten sannsynligvis klare å sette deg mer inn i hvordan dine pasienter og klienter har det.

Første dag i hver samling vil vi starte med noe teori (foredrag) og refleksjon og så jobber vi resten av dagen, og de neste to, med resonansprosesser.

Nyere forskning viser at tiden i mors liv, allerede fra unnfangelsen, ofte er avgjørende for hvordan mennesker utvikler og oppfører seg. Dette igjen har stor innvirkning på enkeltmenneskets hverdag og historie, og en enorm innvirkning på samfunnet og verden vi lever i.

”En voksens traume er egentlig et fosters traume”. (In Utero)

De siste 5 årene har jeg fasilitert og representert i flere hundre, kanskje tusen, resonansprosesser, og det som oftest kommer frem i deltakeren som setter opp sin prosess, er tidlige traumer fra barndom og tiden i mors liv.

”Fosteret føler smerte, og alle konsekvenser, alle forvrengninger av personlighet skaper en enhet jeg kaller den indre sabotør. Det er jobben til den indre sabotøren å se til at du aldri noensinne opplever den smerten igjen”. Utdrag fra filmen In Utero (Se trailer av filmen her: In Utero) og viser det vi ser i resonansprosesser, når overlevelsesstratigiene (den indre sabotøren) gjør sitt beste for at vi ikke skal kjenne på de vonde traumefølelsene.

Traumer og vonde hendelser fra tiden i mors liv har stor effekt på vår fysiske og psykiske helse. Vi bader i alle mors følelser. Akkurat som hun badet i sin mors følelser. Både kropp og psyke husker ALT vi har vært utsatt for, men for å klare å mestre livet som best vi kan, har vi fortreng det. Vi har ikke bevisste minner fra den tiden, men vi kan ha fornemmelser av ”noe” - uten å klare å uttrykke det.

Når vi går i resonans med oss selv, ved hjelp av andre deltakere, kan disse minnene få lov å vise seg i trygge omgivelser, blir forløst og integrert som en bevisst del i oss så vi blir helere og sterkere. Som voksne kan vi klare å sette ord på det ordløse og navn på følelsene vi hadde den gang da…

Minner og sunne reaksjoner på vonde og traumatiske hendelser som vi, eller tidligere generasjoner, har opplevd, men ikke hatt mulighet eller kunnskap til å bearbeide, viser seg seinere på overflaten som fysiske og psykiske symptomer som blant annet; frykt, motløshet, håpløshet, overvekt, undervekt, vondter i kroppen, utmattelse, dårlig selvbilde, avhengigheter og også som følelse av egen storhet for å nevne noe.

Gjelder dette deg?

Går du med tanker, følelser eller fornemmelser som du ikke helt skjønner hvor kommer fra? Har du kanskje hørt at det er ikke noe galt med deg, det er bare psykisk? Eller kanskje du har blitt fortalt at det er ikke noe å gjøre med din tilstand, det er genetisk?

Kan det hende at dine fysiske og psykiske utfordringer bunner i noe tidligere generasjoner har opplevd? Kan det hende at du er preget av noe dine foreldre, besteforeldre eller generasjoner lengre bak har opplevd og ikke fått bearbeidet?

Du er velkommen til å finne ut mer av denne banebrytende metoden så du kan  bearbeide det du bærer på for din del. Å få klargjort tidligere hendelser i denne prosessen, kan være akkurat det DU trenger for en bedre hverdag for deg og for dine etterkommere.

Synes du dette høres interessant ut?

På grunn av begrenset antall plasser er det viktig med påmelding her eller send sms til: 930 07 405

For å få godkjent grunnutdanning for videreutdanning må du ha minimum 24 dagers deltakelse hos meg eller hos andre som er godkjent innen samme metode.

Begrenset antall plasser så det blir tid til at alle får sin egen resonansprosess og for refleksjon.

Sted: Henrik Ibsens gate 28, 0255 Oslo. Inngang fra Huitfeldts gate.

Enkel servering.

Velkommen til utviklende timer og dager!

 

Kontakt oss

Ved å fylle ut skjema samtykker du i å stå på mailinglisten