Identitetsorientert Psykotraumeteori- og terapi - IoPT

11.03.2016 14:00
Resonansprosess - Dyp psykoterapeutisk selvutviklingsmetode  Identitetsorientert Psykotraumeteori- og terapi - IoPT            Resonansprosess (utspring fra Intensjonskonstellasjoer) er en praktisk metode for dyp  selvutvikling der vi utforsker...
25.06.2015 00:00
    Resonansprosess (Identitetsorientert psykotraumeteori- og terapi IoPT) er en dyp psykoterapeutisk metode for å oppnå indre endringsprosesser der målet er å bli styrket, elske seg selv og bli selvstyrt/autonom.     Intensjonen din kan være å styrke egen...
14.05.2015 22:28
    Identitetsorientert Psykotraumeterapi (IoPT) er en flergenerasjonell psykoterapeutisk (og salutogen?) tilnærmingsmetode som fokuserer på klientens livskvalitet og ressurser, og som ser på klientens historie for å finne årsaken til dagens...
03.02.2015 08:32
Metoden IoPT er komplementært til psykisk og fysisk helse.     Metoden er effektiv for å finne bakenforliggende grunnen for fysiske, psykiske og emosjonelle symptomer, og mange klienter kommer sammen med sin behandler for å få en dypere innsikt i hvor fysiske og psykiske...
08.12.2014 09:00
 Resonansprosess i gruppe:     Du som skal ha prosess, kalles for klient eller kunde. De som sitter rundt er deltakere/representanter/observatører.     Alle som er tilstede er med i prosessen og bli berørt på en eller annen måte, og ofte har flere av...