Teori

25.01.2014 11:27
    IoPT er metoden innen fagfeltet Flergenerasjonell PsykoTraumatologi - læren om traumer over generasjoner. Teoriene er hentet fra blant annet  Sigmund Freud og Carl Gustav Jung, John Bowlby´s tilknytningsteorier og Prof. Dr. Franz Rupperts traumeteorier.  ...

// Traume- og tilknytningsteorier //