Dag med Intensjonskonstellasjoner - Februar

04.12.2014 14:00

FEBRUAR 2015 - Med forbehold om endringer.

På dag med konstellasjoner er det plass til max 8 deltakere, der vi gjør 4-5 konstellasjoner. Etter hver konstellasjon snakker jeg om tilknytnings- og traumeteorier ut fra gjeldende konstellasjon, dersom klienten ønsker det.

Det eblir god tid til læring og å få en dypere forståelse av konsekvenser av egenopplevde- og generasjonsoverførte traumer.

Hver betalende klient kan ha med seg en ny person gratis, uten egen konstellasjon, hver gang.* 

Gratis for studenter ved IT, uten egen konstellasjon**. Forbehold om ledig plass.

Søndag 15. Februar kl 11-18 - Leirvik, Stord

Tirsdag 17. Februar kl 11-18 - Leirvik, Stord

Onsdag 18. Februar kl 11-18 - Leirvik, Stord

Søndag 22. Februar kl 11-18

Onsdag 25. Februar kl 11-18

Dagen blir gjennomført med minimum 1 deltaker, og jeg går da inn som klientens intensjon.

* Med forbehold om ledige plasser.

** Gjelder ikke tema-arrangement.