Dag med intensjonskonstellasjoner - Mars

04.12.2014 14:03

MARS 2015 - Med forbehold om endringer.

På dag med konstellasjoner er det plass til max 8 deltakere, der vi gjør 4-5 konstellasjoner. Etter hver konstellasjon snakker jeg om tilknytnings- og traumeteorier ut fra gjeldende konstellasjon, dersom klienten ønsker det.

Det blir god tid til læring og å få en dypere forståelse av konsekvenser av egenopplevde- og generasjonsoverførte traumer.

Hver betalende klient kan ha med seg en ny person gratis, uten egen konstellasjon, hver gang.* 

Gratis for studenter ved IT, uten egen konstellasjon**. Forbehold om ledig plass.

Dagen blir gjennomført med minimum 1 deltaker, og jeg går da inn som klientens intensjon.

Onsdag 04. Mars kl 11-18

Onsdag 11. Mars kl 11-18

Søndag 15. Mars kl 11-18

Onsdag 18. Mars kl 11-18

Onsdag 25. Mars kl 11-18

Lørdag 28. - Søndag 29. Mars kl 11-18 begge dager.

* Med forbehold om plass.

** Gjelder ikke tema-arrangement.