Hva er Resonansprosess

11.03.2016 14:00

Resonansprosess - Dyp psykoterapeutisk selvutviklingsmetode 

Identitetsorientert Psykotraumeteori- og terapi - IoPT

           Resonansprosess (utspring fra Intensjonskonstellasjoer) er en praktisk metode for dyp  selvutvikling der vi utforsker intensjonssetningen for å bearbeide bakenforliggende grunner for relasjonsproblemer, samt fysiske og emosjonelle symptomer.

Metode og fag er bygget på Prof. Dr. Franz Rupperts IoPT - Identitetsorientert Psykotraumeteori- og terapi, Flergenerasjonell Psykotraumatologi (traume- og tilknytningsteorier og utviklingspsykologi)

Når en er med i en gruppe og står som representant, får en unik innsikt og kunnskap om eget og andres liv.

           Metoden er effektiv og kan vise deg muligheter forbi hindringer slik at du kan finne tilbake til din egen livskraft og identiet.

            Egenopplevd, og flergenerasjonell vold og traumatisk stress som forblir ubeabeidet, hemmeligholdt eller kanskje oversett, setter seg i kroppen og viser seg som fysiske og psykiske symptomer. 

            Angst, depresjon, følelse av å ikke komme videre i livet... Følelse av å ikke høre til, ikke bli sett for den vi er... Utfordringer i nære relasjoner og også kroniske fysiske og psykiske symptomer og lidelser er dagligdagse tema som de aller fleste av oss kjennes seg igjen i, og som jeg har god erfaring i å jobbe med.

Din intensjon = Dine mål!

            Intensjonen kan være å styrke egen vilje, bli uavhengig, klare å skille mellom egne og overtatte følelser, oppnå seksuell selvbestemmelse, klare å ta ansvar for seg selv, bli stabil, oppleve egenkjærlighet, klare å sette grenser, kanalisere aggresjon der den hører hjemme, få god nattesøvn, og også å se på og bearbeide diverse fysiske og psykiske symptomer.

            Resonansprosess kan brukes til de fleste av livets utfordringer. Være seg problemer i forhold barn/foreldre, skilsmisser/samlivsbrudd og sorg, angst, uro og depresjoner. Avhengighet/rusproblematikk, sinne, konsentrasjonsproblemer, overgrep, følelser av skyld og skam, og å følelsen av å ikke strekke til og komme seg videre i livet.