Hva gjør vold i nære relasjoner med offeret?

25.01.2014 11:17

Hva gjør vold i nære relasjoner med offeret?

Skrevet av Grace Adelaide Andersson, Konstellatør innen Individuelt -og Flergenerasjonelt Traumearbeid

    All vold begynner med smerte! Mange diagnoser som blir stilt etter at en har vært utsatt for vold i nære relasjoner, enten det er egenopplevde eller generasjonsovertatte vonde hendelser og traumer. Diagnoser er fenomener og en samling av symptomer som ofte oppstår etter traumatiske hendelser, og kan vise seg i flere generasjoner etter at modertraumet har oppstått dersom det ikke blir anerkjent og bearbeidet. Alt som er traumatisk og uløst henger som en mørk sky i familiesystemet i generasjoner, og gir seg utslag i fysiske, psykiske, autoimmune sykdommer eller mer diffuse plager.

    Å bli utsatt for vold fra nære relasjoner er et enormt tillitsbrudd, og det å ikke å bli hørt og få hjelp til å få slutt på det, når en søker det, er brudd på menneskerettigheter og et stille aksept fra samfunnet. Det igjen fører til nye symptomer da dette bekrefter for offeret at hun/han er lite eller ingenting verdt.

    Voldsutsatte kvinner, menn og barn blir utrygge og skamfulle. De mister tillit til selvet og til menneskene rundt seg. De blir gjerne påført volden i hjemmet som skal være det tryggeste stedet å oppholde seg, og av personer en har mest tillit til, og som en gjerne – som barn – er avhengige av for å overleve. Å leve med er som å bo og bevege seg i et minefelt i frontlinjen på en krig. En vet aldri når og hvor det smeller neste gang, eller hva som trigger overgrepene. Å leve i latent vold, gjør at en stadig er i stress-situasjon, og stress over lang tid, fører til traumer og splittelser i psyken.

    En har lett for å utvikle personlighetsforstyrrelser da en ikke stoler på seg selv lengre, men er prisgitt tilbakemeldinger fra traumatisert overgriper.

    En har lett for å bli usosial, eller veldig overfladisk sosial. ”Det er bedre å omgi seg med mange mennesker, enn å sitte hjemme med egne tanker”.

    Konsekvenser av vold i nære relasjoner er utvikling av forskjellige angstlidelser, tvangsmessig oppførsel, depresjoner, schizofreni, spiseforstyrrelser, forskjellige typer avhengighet og å bli suicidal, for å nevne noe.

    Vanlige reaksjonsmåter når en utsettes for vold er å kjempe mot, flykte eller at en fryser til is/resignerer og underkaster seg situasjonen. Når en traumatisk hendelse inntreffer mobiliserer kroppen all energi til å kjempe imot eller å rømme. Når dette ikke går, fryser all mobilisert energi i kroppen (f.eks overgir seg - resignerer, underkaster seg, spiller død) og psyken fragmenteres for å overleve. Dette fører til at en kan utvikle psykosomatiske-, fysiske- og kroniske sykdommer.