Hva kan resonansprosesser (Iopt) brukes til?

25.06.2015 00:00

    Resonansprosess (Identitetsorientert psykotraumeteori- og terapi IoPT) er en dyp psykoterapeutisk metode for å oppnå indre endringsprosesser der målet er å bli styrket, elske seg selv og bli selvstyrt/autonom.

    Intensjonen din kan være å

 • styrke egen vilje
 • bli uavhengig
 • klare å skille mellom egne og overtatte følelser
 • oppnå seksuell selvbestemmelse
 • klare å ta ansvar for deg selv
 • bli stabil
 • oppleve egenkjærlighet
 • klare å sette grenser
 • kanalisere aggresjon der den hører hjemme
 • få god nattesøvn
 • bearbeide å behandle traumer bak fysiske og psykiske symptomer.

    Prosessen kan brukes til de fleste av livets utfordringer:

 • Være seg problemer i forhold barn/foreldre
 • skilsmisser og samlivsbrudd
 • sorg, angst, uro og depresjoner
 • avhengighet- og rusproblematikk
 • sinne
 • konsentrasjonsproblemer
 • overgrep av forskjellig art
 • følelser av skyld og skam
 • å ikke komme videre i livet
 • følelse av å ikke strekke til
 • personlighetsforstyrrelser

Dette er en enkel og kraftfull metode, og er sannsynligvis den mest voksende terapi- og selvutviklingsformen i verden i dag. 

Ta kontakt her