Hvordan foregår en resonansprosess?

08.12.2014 09:00

 Resonansprosess i gruppe:

    Du som skal ha prosess, kalles for klient eller kunde. De som sitter rundt er deltakere/representanter/observatører.

    Alle som er tilstede er med i prosessen og bli berørt på en eller annen måte, og ofte har flere av gruppedeltakerne samme tema i sin historie.

    Klienten setter seg i stolen ved siden av meg og snakker om hva tema for dagens arbeid er. Noen gangen stiller jeg spørsmål for å få mer klarhet i hva tema er, og uansett sier klienten det som han selv mener er viktig for han. En konstellasjon går aldri lengre enn det du er klar for!

    Intensjonen er målet du har med prosessen. Det kan være kortsiktig eller langsiktig mål. Du kan også ha samme intensjon flere ganger.

    Når vi er klare til å begynne velger du representant som representerer ordene i din intensjon og jeg som konstellatør følger med og ser hvilke dynamikker som dukker opp mellom dere. Jeg har hele tiden traume- og tilknytningsteorien med meg når jeg jobber. Representantene for intensjonen din representerer en del(-personlighet) av deg.

    Etter hvert som prosessen går, kan flere representanter satt inn for å belyse tema bedre. Den siste metologien er å sette inn representanter for ordene i intensjonen. Vi klarer da å belyse hvilke indre dynamikker som ligger bak dagens utfordring, eller tema. Alle representantene er elementer av din del-personlighet.*

    Representantene endrer noen ganger karakter som viser dynamikker som du som klient kan kjenne igjen som f.eks mor eller far. Dette ser ut til å skje for at tema skal bli belyst så klart som mulig, og det viser seg ofte at følelser og fornemmelser er overtatt fra generasjoner før oss.*

    Dersom det er vanskelig for deg som klient å forstå hva som skjer på gulvet, forklarer jeg underveis hva jeg ser, og hvilke dynamikker jeg observerer. Du kjenner på om dette resonnerer i deg, eller om det ikke kjennes riktig i det hele tatt.

    Noen ganger kan det være vanskelig å ta inn det en ser utspille seg på gulvet, og en kan benekte at det er sånn. 

    Ved å jobbe så dypt settes endringsprosesser i gang. Disse kan noen ganger være kraftige de første dagene etter en resonansprosess og så etter hvert kommer det gjerne innsikter ... Noen ganger kan det ta 2-3 år før vi skjønner helt alt som skjedde i en konstellasjon. Dynamikker vi observerte som vi kanskje ikke klarte å vedkjenne oss der og da, kan vi se stemte.

Individuell Resonansprosess:

    - foregår på samme måte som i gruppe bare at jeg som terapeut går inn som din intensjon. Jeg leggger ut markører, det være seg papir jeg har skrevet på, puter, pledd eller annet for de elementene som synes viktig å ha med for å belyse tema best mulig. 

Identitetsorientert Psykotraumeterapi er vanskelig å forklare (MÅ PRØVES), men en forklaring er at vi blir styrt av speilnevroner.

* Se traumeteorier for å lese mer om dette.

Ta kontakt her