Identitetsorientert Psykotraumeteori- og terapi - Komplementært til psykisk og fysisk helse

03.02.2015 08:32

Metoden IoPT er komplementært til psykisk og fysisk helse.

    Metoden er effektiv for å finne bakenforliggende grunnen for fysiske, psykiske og emosjonelle symptomer, og mange klienter kommer sammen med sin behandler for å få en dypere innsikt i hvor fysiske og psykiske symptomer kan stamme fra.
 
Dette har vist seg i mange tilfeller å være klargjørende og til stor hjelp for klienten, legen og psykologen.

Ta kontakt her