Offer- og overgriperdynamikker

25.01.2014 11:14

 Offer og overgriperdynamikker

Skrevet av Grace Adelaide Andersson, Konstellatør innen Individuelt -og Flergenerasjonelt Traumearbeid

    ”Resultatet av et symbiosetraume er symbiotisk innvikling. Med symbiotisk innvikling mener jeg former for relasjoner der partnere ikke får det de trenger og ønsker seg (kjærlighet, omsorg, støtte) og der de ikke klarer å skille lag på tross av alle konflikter seg i mellom. Symbiotiske innviklinger skaper en kontinuerlig kamp innenfor en relasjon eller et relasjonelt system. Partnere er der for hverandre selv om forutsetningene for et konstruktivt symbiotisk forhold ikke eksisterer” (Ruppert 2010).

    Psykisk sunne mennesker vil ikke ha behov for å være i symbiotisk innviklede relasjoner på lang sikt. Det vil oppleves som klengete, og en mister friheten sin og mulighet for å utvikle seg i de forskjellige fasene av livet. De vil ganske raskt klare å kjenne at forholdet ikke er sunt for dem og klare å bryte ut av det uten problemer. Grunner for at en går inn i, og forblir i slike relasjoner er at en ikke har fått det en trengte av å bli sett, få omsorg, kjærlighet og støtte, fra sine foreldre, og da fortrinnsvis fra mor.

    Når partnere med ødelagt tilknytning søker sammen er det for å få fylt sine behov for å bli sett, og for å få kjærlighet og nærhet på grunn av egne tilknytningstraumer (Ruppert 2010). De blir symbiotisk innviklet i partneren sin. Samtidig med ønskene om nærhet og kjærlighet, vil de skyve partneren fra seg siden de ikke er i stand til å ta imot nærhet og ha nære relasjoner på grunn av sine egne traumer. Både offer og overgriper har en tendens til å idealisere sine partnere, og projiserer sine foreldre-illusjoner på dem. De identifiserer seg med hverandres traumer og bærer hverandres traumer – tanken er at de ved å holde sammen klarer å bære hverandres lidelser. Det å avslutte et symbiotisk forhold skaper en sorg over å innse at en har levd på illusjoner. En må gjennom denne sorgen, og klare å la partner ta ansvar for egne følelser og sorgreaksjoner før en kan klare å starte på nytt i et sunt forhold.

    Mange vet ikke hvordan de skal klare seg på egenhånd og er fortsatt, etter brudd, psykisk knyttet til hverandre ved innviklinger. Mange opplever at de ikke blir kvitt tidligere partner da denne gjerne fortsetter å forfølge offeret etter brudd. Partner vil da anklage offeret for at de ikke har det bra i livet, og bruker mange fremgangsmåter på å både få tilbake partneren sin, og å straffe partneren for å ha gått ut av forholdet. Den symbiotiske innviklingen gjør at de ikke klarer å gå videre med sitt eget liv. De gjør seg til offer, og også samtidig overgriper ved å ikke la partneren gå videre med sitt liv. Mange velger å forbli i voldelige forhold for da har de en viss kontroll over hva som skjer rundt dem, og også når overgriper vil slå til igjen.