Velkommen til dype endringsprosesser med Grace Adelaide

19.04.2015 09:51

En til en og individuelt i grupper

    Ønsker du å jobbe i en gruppe som fungerer som en fortrolig arena der du kan ta et skritt til siden for gode skritt fremover?

Har du behov for å gjøre en indre reise for å klare å håndtere den ytre verden bedre?

Ønsker du en terapeut med spisskompetanse på traumer, vold i nære relasjoner, og offer- og overgriper dynamikker, handlinger og holdninger?

Grace Adelaide AS tilbyr samtaler, veiledning og traumeterapi en til en, og i grupper, samt utdanning innen konstellasjoner/resonans-arbeid og traumeterapi.

Metoden intensjonskonstellasjoner er effektiv for å se på, anerkjenne og bearbeide grunner for relasjonsproblemer, samt fysiske, psykiske og emosjonelle symptomer.

Metoden er prosessorientert og går aldri dypere enn du tillater og er klar for. Når du kjenner at det resonerer med dine erfaringer vet du at det er god terapi og selvutvikling.

Faget er bygget på Prof. Dr. Franz Rupperts flergenerasjonelle traume- og tilknytningsteorier, og hjelper oss til å få fortrengte følelser opp i bevisstheten, så vi kan bearbeide dem. 

Når du er med i gruppe og står som representant, får du unik innsikt og kunnskap om eget og andres liv.

Metoden kan vise deg muligheter forbi hindringer slik at du kan finne tilbake til livskraften din

Har du ikke vært hos meg før? Meld deg på, og kom GRATIS i gruppe første gang for å se, og kjenne på hva dette er.*

Ta kontakt her