Hvem er Grace Adelaide Andersson?

Traumeterapeut - Erfaringskonsulent - Kurs- og Foredragsholder

Jeg er Reg. traumeterapeut MNtf, og fortsetter videreutdanning innen traumeterapi på 7. året. Alle mine utdanninger har jeg tatt på Institutt for Traumearbeid samt med Prof. Dr. Franz Ruppert. Jeg jobber etter NTFs - Norsk traumeterapeutforening - Etiske retningslinjer og er veileder for traumeterapeuter, studenter og andre som møter barn og voksne utsatt for vold og traumatisk stress i sin arbeidssituasjon.

Min praksis ligger på Frogner i Oslo der jeg gir individuaul- og gruppebasert traumebehandling, og holder kurs og foredrag for små grupper. Det er plass til max 9 personer i rommet - så det er lite og intimt.

I tillelgge til videreutdanning inne faget IoPT (Identitets Orientert Psykotraumeteori- og terapi) går jeg ett-årig utdanning i Kognitiv terapi hos Dialoggruppen i Drøbak.

Min erfaringsbakgrunn ligger i barndomstraumer -og krenkelser og vold i nære relasjoner, som gjør at jeg lett kan sette meg inn i hvordan du som kunde og klient har det, og kan møte og forstå deg i din situasjon, dypt og ektefølt. 

Jeg ble stalket/forfulgt, truet og trakkasert i mange år som resulterte i at jeg måtte flytte til annen kant av landet siden politi ikke kunne gi meg den beskyttelsen jeg trengte. I denne tiden ble jeg flere ganger intervjuet av nasjonal og internasjonal presse, samt at jeg hadde flere møter med statsråder i fra fire forskjellige departement, og også daværende justisminister Grete Faremo. Alt for å fremme de voldsutsattes stemme, og for å få til holdningsendring angående hvem som er voldsutsatt og hva som kan gjøres for dem. Jeg er stolt av å ha vært med på kunnskapsoppdatering på nasjonalt nivå og også å ha vært med på å endre lover og forskrifter.

Mange år med vold og traumatisk stress førte til en rekke symptomer og diagnoser, og ved å våge å se på og bearbeide årsakene for mine symptomer, utfordringer og emosjoner, kunne jeg finne tilbake til meg, den virkelige meg, bak frykten, skammen og de påklistra smilene.

På bakgrunn av min erfaringskompetanse, og dype kjennskap til voldens konsekvenser er jeg valgt inn i Kontaktforum for brukere av helse - og omsorgstjenester i Helse- og Omsorgsdepartementet og jeg er invitert til, og sitter, i forum for samarbeid mellom frivillige organisasjoner og nasjonale myndigheter i arbeidet mot vold i nære relasjoner i Justisdepartementet.

Min drivkraft i hverdagen er å jobbe med mennesker som våger og VIL endring gjennom intensjonsmetoden og fagfeltet IoPT.

Ved at jeg hele tiden jobber med min egen selvutvikling er jeg klar for å møte deg der du er, og for å gå din vei sammen med deg! Jo mer jeg rommer av mitt eget - jo mer kan jeg romme deg!

Har jeg klart det - klarer du det også!!!

Mine grupper er en fortrolig arena der du kan ta et skritt til siden for gode skritt fremover. Vi gjør en indre reise for å klare å håndtere den ytre verden bedre, ved å se på og bearbeide hindringer som står i veien for god handling og utvikling.

Kjenner du deg igjen i noe av dette og vil gjøre noe med det?

Ta kontakt med meg her

Virkelighetens Helende Kraft

Når du klarer å se virkeligheten som den var, og anerkjenner deg selv for den du er, er du klare til å gå videre i livet som et helere og mer tilstedeværende menneske.

Din Intensjon = ditt mål!

Registrert Traumeterapeut IOPT

Norsk Traumeterapeutforening